PORTRET ZBIORÓW

Monika Krzencessa-Ropiak oraz Jerzy Klimczak, Ewa Konkel, Iwona Kwiatkowska, Karolina Lejczak-Pastuszka / współpraca Konrad Dydziński, Jakub Jagodziński / redakcja Katarzyna Żelazek

Powodem do wdzięczności i jednocześnie zobowiązaniem jest dla nas każdy dar. I wszystkie owocują, bo archiwum ECS na co dzień pozostaje otwarte dla pracujących naukowo nauczycieli akademickich i studentów, dla dzieci i młodzieży przybywających do ECS na warsztaty edukacyjne, dla dziennikarzy, filmowców, wydawców oraz kuratorów i muzealników, którzy poszukują eksponatów związanych z historią Polski.
Nasze zbiory są nie tylko ważnym źródłem wiedzy, są także zasobem, na podstawie którego nasz zespół stworzył wystawę stałą ECS, największą ekspozycję na temat rewolucji Solidarności. Korzystając ze zbiorów ECS, pracownicy naszego zespołu archiwalnego organizują także wiele wystaw czasowych w siedzibie naszej instytucji przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku oraz w innych miejscach Polski i Europy.

Basil Kerski, dyrektor ECS
ze wstępu

Gdańsk 2017, 100 stron
ISBN: 978-83-62853-81-6
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_pdf