MACIEJ GDULA
Neoautorytaryzm i granice solidarności
27 marca 2018, godz. 17.30
ECS, biblioteka (I piętro)
 
Narasta przekonanie, że wyjaśnienia formułowane w odniesieniu do sukcesów partii podważających zasady liberalnej demokracji są niewystarczające. Partie te nie zawdzięczają swoich sukcesów ani ekonomicznej frustracji, ani socjotechnice ani wreszcie odwiecznemu nacjonalizmowi krajów Europy Środkowej. Wykład prezentował będzie interpretację rządów Prawa i Sprawiedliwości w kategoriach neoautorytaryzmu czyli specyficznej relacji miedzy liderem politycznym a jego publicznością i jednocześnie dramatu politycznego, jaki lider inscenizuje. W tym kontekście zadane zostaną pytania o dziedzictwo Solidarności i szanse na jego obronę.

Dr hab. Maciej Roman Gdula – polski socjolog i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w teorii społecznej i w teorii polityki. Badacz polskiego systemu klasowego, komentator i publicysta, wykłada w Instytucie Socjologii UW, współpracownik Instytutu Studiów Zaawansowanych. Wydał m.in. „Trzy dyskursy miłosne” (2009), „Style życia i porządek klasowy” (2012, razem z Przemysławem Sadurą), „Oprogramowanie rzeczywistości społecznej” (2015), „Uspołecznienie i kompozycja” (2016), „Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty” (2017, razem z Michałem Sutowskim), „Nowy autorytaryzm” (2018). W 2017 roku był koordynatorem głośnego badania terenowego w jednym z miast powiatowych na Mazowszu. Raport „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta” (2017, razem z  Katarzyną Dębską i Kamilem Trepką) wg wielu socjologów uznany jest za pierwszą miarodajną diagnozę przyczyn zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.