Konferencja zakończona

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO
– OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA.
W 70 ROCZNICĘ OGŁOSZENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA


19 listopada 2018
Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku

W 2018 roku przypada 70 rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, prawników, historyków, filozofów, socjologów, teologów i psychologów, pedagogów, politologów, lekarzy, przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, pracy socjalnej i tych, którym bliskie są prawa człowieka.

PROGRAM WYDARZENIA
→ plik .pdf

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Daria Bieńkowska / prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski / mgr Mateusz Ziętarski – sekretarz
dr Adam Czarnecki / dr Szymon Dąbrowski / dr Jakub Kufel / dr Mikołaj Jacek Łuczak / mgr Monika Modrzejewska-Szeląg / mgr Aleksandra Koska-Legieć

ORGANIZATORZY

dr Daria Bieńkowska / prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)

WSPÓŁPRACA
Europejskie Centrum Solidarności

PARTNERZY
Wydawnictwo C.H. BECK / SILVA RERUM / Rzecznik Praw Obywatelskich / Humanity in Action Polska / Europejska Fundacja Praw Człowieka/ Międzynarodowy Instytut Innowacji. Nauka – Edukacja – Rozwój

INFORMACJE / ZGŁOSZENIA
dr Daria Bieńkowska, tel. 784 638 591
e-mail: prawaczlowieka70@gmail.com