Seminarium zakończone
 
Europejskie Centrum Solidarności
zaprasza na debatę

JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W POLSCE:
SPOTKANIE Z OKAZJI 40 ROCZNICY POWSTANIA RUCHU MŁODEJ POLSKI

11 maja 2019
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, pl. Solidarności 1
 

Różne strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, wspólny wkład w powstanie i rozwój Solidarności – z okazji 40 rocznicy powstania Ruchu Młodej Polski będziemy rozmawiać z liderami przedsierpniowej opozycji o roli i znaczeniu RMP w przemianach demokratycznych w Polsce.

termin | 11 maja 2019, sobota, godz. 10.30
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny


PROGRAM

10.30 | PRZYWITANIE GOŚCI, WYKŁAD INAUGURACYJNY
Basil Kerski / dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, gospodarz spotkania

11.00–12.30 | GENEZA, TOŻSAMOŚĆ i DOROBEK RMP
prof. Andrzej Friszke / historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, redaktor działu historycznego w „Tygodniku Solidarność” (1981) oraz miesięcznika „Więź” (od 1982), autor licznych publikacji na temat historii PRL, dziejów opozycji demokratycznej i emigracji politycznej. Autor książek: Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi oraz Rewolucja Solidarności 1980–1981.
prof. Tomasz Sikorski / historyk, politolog, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim, autor licznych publikacji dotyczących polskich ruchów politycznych oraz monografii Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979–1989), uznanej w 2011 za najlepszą książkę historyczną opisującą losy Polski i Polaków w XX wieku.
dr hab. Sławomir Sowiński / politolog, komentator polityczny, publicysta, pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bada związki polityki i religii, autor m.in książki Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010.
Prowadzenie
dr Grzegorz Grzelak / socjolog, geograf, wykładowca akademicki. Współzałożyciel i uczestnik Ruchu Młodej Polski i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od początku lat 90. radny Gdańska, później wojewódzki; wieloletni przewodniczący Sejmiku. Współtwórca reformy regionalnej państwa. Autor prac o samorządzie, polityce regionalnej i Pomorzu.

12.30–13.00 | Rozmowa z publicznością

13.15–14.45 | AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA RUCHU MŁODEJ POLSKI
Otwarta debata z udziałem zaproszonych gości, publiczności. Podczas rozmowy uczestnicy spotkania zgromadzeni na sali będą mogli zabrać głos i wypowiedzieć się na temat aktualności idei, wartości oraz przesłania jakie pozostawił po sobie Ruchu Młodej Polski.
Prowadzenie
Marek Tokarczyk / księgarz, wydawca, właściciel wydawnictwa Arche, w latach 80. uczestnik Ruchu Młodej Polski.

17.00 | msza święta „z okazji 40-lecia RMP” / w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku, ul. Św. Ducha 42. Mszę odprawi o. Ludwik Wiśniewski, a koncelebrować będzie ks. Krzysztof Niedałtowski

MATERIAŁY DODATKOWE

Korzenie Solidarności: 30-lecie Ruchu Młodej Polski
pod redakcją Grzegorza Grzelaka i Mirosława Rybickiego

Jest to zapis spotkania, konferencji, uroczystości i in. wydarzeń, jakie miały miejscu w Gdańsku 2009 z okazji trzydziestej rocznicy utworzenia Ruchu Młodej Polski, jednej z organizacji opozycji demokratycznej, która wniosła swój wkład w dzieło budowy niepodległej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Książka zawiera 96 fotografii.
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_mobi | PL_epub | PL_pdf
 
Cykl notacji filmowych

RUCH MŁODEJ POLSKI W TRZYDZIESTOLECIE DEKLARACJI IDEOWEJ 1979–2009