Seminarium zakończone
 
Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Warszawski
zapraszają na

LETNIĄ SZKOŁĘ SOLIDARNOŚCI

13–22 września
Gdańsk, pl. Solidarności 1


Europejskie Centrum Solidarności wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim mają przyjemność zaprosić doktorantów i doktorantki specjalizujące się w naukach społecznych bądź humanistycznych na Letnią Szkołę Solidarności. Ambicją leżącą u podstaw przedsięwzięcia jest wykształcenie nowego pokolenia naukowców i naukowczyń, które będą prowadziły badania z zakresu historii Solidarności i idei solidarności. Cel ten jest szczególnie ważny z powodu wzmożonego w ostatnich latach zainteresowania historią Solidarności oraz coraz częstszego odwoływania się (przede wszystkim w ruchach społecznych, ale też w prawodawstwie międzynarodowym) do wartości, jaką jest solidarność. Letnia Szkoła Solidarności ma za zadanie nie tylko zapewnić uczestnikom i uczestniczkom pogłębioną wiedzę na temat historii Solidarności i idei solidarności, ale przede wszystkim otworzyć przed nimi interdyscyplinarną perspektywę na wspomniane zagadnienia.

termin | 13–22 września 2019
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, sale warsztatowe (3 piętro) i wystawa stała
wstęp | rejestracja → plik .pdf
kto | doktoranci
język | polski (wymagana bierna znajomość angielskiego)

Szkoła odbędzie się w Gdańsku i jest organizowana przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności (ECS). Wyjazd do Trójmiasta pozwoli doktorantom i doktorantkom nie tylko na odwiedzenie miejsca narodzin Solidarności, ale przede wszystkim zapoznanie się z Wystawą Stałą ECS, zgromadzonymi przez instytucję zbiorami oraz wynikami badań prowadzonych przez pracujących w ECS naukowców. W trakcie Letniej Szkoły Solidarności zostaną wykorzystane materiały archiwalne (dokumenty, czasopisma, ulotki, nagrania audio oraz wideo) znajdujące się w zbiorach ECS, a także odbędzie się spacer kuratorski po Gdańsku. Wszystko to ma na celu uzupełnienie teoretycznej wiedzy doktorantów zorientowanej w głównej mierze na tekst, o znajomość innych mediów, jak filmów dokumentalnych, kolekcji archiwalnych, obiektów zgromadzonych na wystawach muzealnych, a nawet konkretnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych – wszystkich związanych z tematem szkoły.

PROGRAM
→ plik .pdf

OPIS PROJEKTU
→ plik .pdf

REGULAMIN PROJEKTU
→ plik .pdf

KOMITET ORGANIZACYJNY
Bartłomiej Błesznowski (Uniwersytet Warszawski)
Cezary Rudnicki (Europejskie Centrum Solidarności); kontakt: c.rudnicki@ecs.gda.pl

LETNIA SZKOŁA SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA W PROGRAMIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (ZIP), WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO