NASZA MAŁA/WIELKA DEMOKRACJA

MODEROWANE SPOTKANIA LITERACKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

rok szkolny 2021/2022Szkoły podstawowe z Gdańska zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym. 3-osobowe reprezentacje uczniów klas VII–VIII w wyznaczonym terminie przeczytają wskazane lektury, a następnie wykażą się ich znajomością, drużynowo odpowiadając na pytania moderatora, po czym wezmą udział w dyskusji. Dla zwycięskich drużyn
i nauczycieli, którzy z nimi pracowali w szkołach, przygotowano nagrody. Uczniowie otrzymają książki oraz gadżety
i wezmą udział w spacerze po zakamarkach archiwum Europejskiego Centrum Solidarności. Podczas spaceru będą mieli okazję zobaczyć eksponaty, które na co dzień są niedostępne dla gości. Dla nauczycieli prowadzących najlepsze drużyny również przygotowano nagrody książkowe, a ponadto otrzymają oni zaproszenia na zamkniętą projekcję filmową w mediatece ECS.

CELE PROJEKTU

▪ Budowanie świadomości obywatelskiej
▪ Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
▪ Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
▪ Rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury
▪ Kształcenie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat i argumentowania swojego stanowiska w dyskusji.

KOMISJA KONKURSOWA I MODERATORZY SPOTKAŃ

▪ Agata Markiewicz-Babło – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku, nauczycielka języka polskiego i historii
▪ dr Arkadiusz Smagacz – kierownik Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności
▪ Zbigniew Walczak – kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.


ORGANIZATORZY

▪ Europejskie Centrum Solidarności, Biblioteka, tel.: 58 772 40 78, 58 772 41 24,
e-mail: biblioteka@ecs.gda.pl
▪ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Gdańska,
tel.: 58 301 03 62
▪ Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, tel.: 58 349 56 69

ZGŁOSZENIA

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie
do 31 października 2021
(link do formularza poniżej). Przy zgłoszeniu należy podać jedynie nazwę szkoły
(bez podawania danych osobowych uczniów). Harmonogram, lista lektur oraz inne szczegóły dotyczące
konkursu zawarte zostały w Regulaminie.→ ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE (rekrutacja zakończona)

REGULAMIN KONKURSU NASZA MAŁA/WIELKA DEMOKRACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHKONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENT
MIASTA GDAŃSK

   

WSPÓŁORGANIZATORZY