LECH BĄDKOWSKI I JEGO IDEE | sympozjum

Sympozjum zakończone

termin | 22 lutego 2020, sobota, godz. 10–13
adres | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Gdańszczanin z wyboru, samorządowiec z przekonania, dziennikarz, tłumacz, działacz polityczny, kulturalny i społeczny, miłośnik Kaszub – Lech Bądkowski (1920–1984). Gdańscy radni jednogłośnie ustanowili rok 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na sympozjum i wstawę mu dedykowane.

Lech Bądkowski był pisarzem i publicystą, ale przede wszystkim działaczem społecznym. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym działał aktywnie do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku jako przedstawiciel literatów Wybrzeża poparł strajkujących stoczniowców i jako pierwszy intelektualista dołączył do strajku. Aktywnie uczestniczył w negocjacjach, będąc członkiem Prezydium i rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, następnie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Był jednym z sygnatariuszy Porozumienia Gdańskiego. Odegrał olbrzymią rolę w tworzeniu podstaw samorządności na Pomorzu. Był autorytetem dla działaczy demokratycznej i niepodległościowej opozycji w PRL, których wspierał radami i doświadczeniem. W swojej publicystyce rozwijał idee samorządności i regionalizmu. W 100 rocznicę jego urodzin pragniemy upamiętnić tę wybitną postać, przybliżając jej działalność i idee, które ukształtowały kolejne pokolenia gdańszczan, Kaszubów i Pomorzan.
 

PROGRAM
10.00
Słowo wstępne / Basil Kerski, dyrektor ECS
10.10
Otwarcie wystawy AUTORYTETY. LECH BĄDKOWSKI
Głos zabiorą / Sławina Kosmulska – córka Lecha Bądkowskiego, dr Krzysztof Korda – autor wystawy, senator Kazimierz Kleina – Kaszubski Zespół Parlamentarny, prof. Cezary Obracht-Prondzyński – prezes Instytutu Kaszubskiego, Jan Wyrowiński – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
10.40
Sympozjum: LECH BĄDKOWSKI I JEGO IDEE
Wprowadzenie / Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska
Postać Lecha Bądkowskiego / prof. Józef Borzyszkowski
Gdańska i pomorska samorządność – idee Lecha Bądkowskiego / dr Grzegorz Grzelak
(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego / Sławina Kosmulska
„Samorządność” Lecha Bądkowskiego / Wojciech Duda
Dyskusja i zakończenie konferencjifot. autor nieznany / Zbiory ECS