Dzięki wspomnieniom byłych stoczniowców, za pomocą sztuki pokazujemy historię Stoczni Gdańskiej.

Celem projektu jest upamiętnienie historii dotyczącej stoczni zaprezentowanie jej przy użyciu sztuki.


Uczestnikami NA STYKU są osoby, które przez wiele lat pracowały w stoczni. Podczas spotkań w ECS poznajemy ich historie, inspirujemy wspomnienia, szukamy relacji między dotąd nieznającymi się gośćmi, miejsc, zdarzeń, w których ich historię łączą się, stykają. A wspomnień jest wiele. To m.in. opowieści z biura architektonicznego, wspomnienia pracy suwnicowych, ale również z potańcówek i towarzyskich spotkań. Potem, przy wsparciu artystów, opowiadamy te historie za pomocą sztuki. Praca z ciałem, głosem, rysunek – każda z tych technik pozwala odzwierciedlić wspomnienia i doświadczenia uczestników projektu. To oryginalny i nieprzewidywalny sposób prezentacji stoczniowych historii.
 
MAJA SIEMIŃSKA
Artystka poruszająca się w obszarze malarstwa i sztuki wokalnej. Śpiewa od dzieciństwa m.in. muzykę dawną, tworzy improwizowaną muzykę do spektakli, performance’ów. Łączy elementy etniczne i szeroko pojętą improwizację w klubach, galeriach sztuki aż po przestrzenie sakralne.

„Praca nad projektem NA STYKU w warstwie wokalnych narracji otworzyła mnie na głębię ilustracji przywoływanych historii jak i relacji z samymi kobietami, o których tworzymy opowieści. Powstała otwarta suita „Psalmy stoczniowe”, w której zawarłam fragmenty zdań, opowieści i śpiewu pań, mające także wymiar poetycki. To wszystko oplotłam swoim śpiewem i odgłosami ze stoczni, przywołującymi wnętrza statku, niekończących się rur, aż po góry, w których omal nie zginęła jedna z uczestniczek.”
 → posłuchaj muzyki
ULA ZEREK
Artystka niezależna, pracuje na granicy form tańca, teatru i performance. Realizuje autorskie prace, w których taniec przenika się z innymi formami. Absolwentka ASP w Gdańsku. Jest m.in. autorką pomysłu i choreografii do spektaklu Tam i Tu produkcji Teatru Miniatura (2014) oraz koordynatorką tanecznych projektów i producentką spektakli w Teatrze Miniatura.

„Przygotowując materiały wideo inspirowałam się pracą wykonywaną przez uczestniczki projektu, w stoczni. To, co mnie szczególnie interesowało to ciało wykonujące konkretne czynności. W oparciu o opowieści, próbowałam odtworzyć ruch pracy na traserni i w biurze konstrukcyjnym. Zależało mi nie tyle na wiernej rekonstrukcji, co zbudowaniu choreografii wynikającej z osobistych wspomnień, emocji i doświadczeń.”
→ zobacz filmy
 
HENRYK
czyli Bartek Glaza

Rysownik, scenarzysta, storybordzista. Zadebiutował w 2011 ilustracjami do książki dla dzieci „Opowieść pod Strasznym Tytułem”, autorstwa Jerzego Niemczuka. Na co dzień pracuje w studiu animacji „Grupa Smacznego”, jako storybordzista i grafik. Okazjonalnie prowadzi rysunkowe warsztaty dla dzieci i dorosłych.

„Praca w projekcie NA STYKU była dla mnie niezwykle cenna z dwóch powodów: spotkania z pracownicami stoczni oraz podejścia do projektu. Kontakt z osobami o tak odległej biografii od naszej jest zawsze ciekawy i zaskakujący. Ich zwykłe dni, czy miejsce pracy mogą kryć w sobie wiele tajemnic i pasjonujących historii. Otwarta formuła projektu, jaki przyjąłem sprawiła, że to spotkanie było ważniejsze niż sam kształt komiksu. W takim myśleniu zawiera się cała idea warsztatów NA STYKU.”
→ przeczytaj komiks