Wykład 20

   
PAWEŁ KUCZYŃSKI
STOP ACTA. Obywatelski zryw
pokolenia Y

14 maja 2014

 
Ruch społeczny Anty-ACTA jest przykładem nowej formuły działania zorientowanego na szybką realizację celu. Charakteryzuje się natychmiastową mobilizacją, brakiem silnych liderów oraz nietworzeniem struktur, ram organizacyjnych. Płaszczyzny interpretacji nowych ruchów to analiza technologiczna (nowe media), socjologiczna (nowe społeczeństwo) oraz kulturowa (nowa generacja, pokolenie Y). Nowe ruchy społeczne niewątpliwie powiązane są z powstaniem nowego pokolenia, nazywanego Pokoleniem Y, które wyróżnia zastąpienie autorytetów liderami, pojęcia prawdy różnymi punktami widzenia oraz poświęcenia wzajemnością. W pokoleniu Y nie ma reguł, jest natomiast autentyczność. Część wykładu stanowi prezentacja filmu dokumentującego badanie ruchu STOP ACTA. Podczas wykładu Kuczyński zaprezentował także wyniki raportu Obywatele ACTA (2014).
 
Paweł Kuczyński jest doktorem socjologii, współzałożycielem i członkiem Zespołu Analiz Ruchów Społecznych. Pracuje jako menedżer kierując firmą Communication Service, specjalizującą się m.in. w badaniach i konsultacjach społecznych. Za swoją podstawową aktywność zawodową uważa zarządzanie, które doskonalił m.in. w ramach programu szkoleniowego w Harvard Business School. Od wielu lat wykładowca w Collegium Civitas. Skupia się na tematyce ruchów społecznych, był uczestnikiem badań Solidarności jako ruchu społecznego w 1981 roku, zrealizowanych przez zespół Alaina Touraine’a i Jana Strzeleckiego. Autor takich publikacji, jak m.in. W poszukiwaniu ruchu społecznego – wokół socjologii Alaina Touraine’a (1994).