Wykład 18

   
BRONISŁAW MISZTAL
Upadek ostatnich tyranów czy trzeci fala autokracji? Nowe ruchy społeczne na Ukrainie, w Wenezueli i w Brazylii
11 marca 2014

 
Wiek XXI wykreował wiele nowych form mobilizacji społecznych, do których należy m.in. mobilizacja eventowa. Charakteryzuje się ona krótkotrwałym działaniem wydarzeniowym, nieukierunkowanym na konkretne problemy, lecz na atmosferę samej mobilizacji. Misztal nazywa ją także mobilizacją kaskadową przyrównując punktowe formy protestu do fontanny wydarzeń, która cechuje się nagłym wybuchem i równie nagłym zakończeniem. Otwiera ona krótkotrwale możliwości polityczne, które szybko zamykają się przed aktorami społecznymi. Brak regularności w cyklu historycznym prowadzi do sytuacji, w której zmiana społeczna staje się nieprzewidywalna – generuje ona nową strukturę zmiany.

Bronisław Misztal jest profesorem socjologii specjalizującym się w problemach zmiany społecznej, ruchów społecznych oraz socjologii polityki, a także konsultantem politycznym oraz analitykiem i komentatorem w zakresie polityki publicznej. Od roku 2012 pełni funkcję Ambasadora RP w Portugalii. Prowadził seminaria nt. demokracji w Birmie, Tunezji, Wenezueli i na Bałkanach, przyczyniając się znacząco do postępu debaty demokratycznej oraz do zmian politycznych. W latach 2007–2009 był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Doradcą Ministra. Autor książek takich jak Aktualność wolności: wybór tekstów (2005), Teoria socjologiczna a praktyka społeczna (2000), Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce: wyzwania w świetle transformacji systemowej (2000).