SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA

Konferencja zakończona


Podczas historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” ukształtowała się struktura związku, w demokratyczny sposób wybrano przewodniczącego Lecha Wałęsę, podjęto ponad 60 uchwał z różnych dziedzin życia społecznego, jednym z najważniejszych dokumentówbyła „Samorządna Rzeczpospolita”.
W rocznicę tego wydarzenia do debaty zaprosiliśmy świadków historii i naukowców. Będziemy rozmawiać o proponowanych podczas zjazdu zmianach gospodarczych, znaczeniu samorządności i roli wolnych mediów. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Solidarność była monolitem i jakie działania prowadziły władze PRL, aby rozbić jedność związku. „Jako pierwszy, niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów” – pisano w „Posłaniu pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy Europy Wschodniej”.
Jakie było przesłanie ruchu społecznego Solidarność i jego znaczenie dla budowy wspólnej Europy? – to pytania wciąż otwarte.
dr Przemysław Ruchlewski / zastępca dyrektora ECS ds. naukowych
 
PROGRAM KONFERENCJI

28/08/2021 SOBOTA 29/08/2021 NIEDZIELA
11.00 / hala 86B, ul. Malarzy / wstęp wolny
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ SZLAK WOLNOŚCI W MIEJSCU, GDZIE PRACOWAŁ LECH WAŁĘSA

12.00 / ogród zimowy ECS, parter / wstęp wolny
(SAMORZĄDNA) RZECZPOSPOLITA XXI WIEKU
wprowadzenie / Basil Kerski
rozmowa / Jerzy Buzek, , Monika Chabior, Grzegorz Grzelak, Basil Kerski
prowadzenie / Agnieszka Michajłow

13.30 / galeria Trap, parter / wstęp wolny
WERNISAŻ WYSTAWY CZASOWEJ ZJAZD. KOMUNIKACJA IDEI
współpraca / Video Studio Gdańsk

14.00–20.00 / biblioteka ECS, 1 piętro/ wstęp wolny
(SAMORZĄDNA) RZECZPOSPOLITA XXI WIEKU
DEBATY SPECJALISTYCZNE
wspomnienie / Henryk Wujec (1940–2020) i Jan Lityński (1946–2021)
/ 14.00 PRZESŁANIE DLA EUROPY. „POSŁANIE…” I ODZEW ZE STRONY PAŃSTW BLOKU WSCHODNIEGO
goście / Nikołaj Iwanow, Antoni Pietkiewicz, Henryk Siciński
prowadzenie / Grzegorz Majchrzak

/ 16.00
„SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA”. MYŚL PROGRAMOWA I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
goście / Krzysztof Brzechczyn, Elżbieta Ciżewska, Bartosz Kaliski
prowadzenie / Przemysław Ruchlewski

/ 18.00
MIĘDZY KAPITALIZMEM A CENTRALNYM PLANOWANIEM. W STRONĘ GOSPODARKI MIESZANEJ
goście / Ryszard Bugaj, Wojciech Morawski, Jerzy Osiatyński, Tadeusz Syryjczyk
prowadzenie / Grzegorz Piotrowski
 11.00–18.00 / biblioteka ECS, 1 piętro wstęp wolny
(SAMORZĄDNA) RZECZPOSPOLITA XXI WIEKU
DEBATY SPECJALISTYCZNE
/ 11.00 CZY SOLIDARNOŚĆ BYŁA MONOLITEM? FRAKCJE I PODZIAŁY
goście / Tomasz Kozłowski, Wojciech Polak, Jan Rulewski
prowadzenie / Judyta Bielanowska

/ 14.00
SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I WŁADZE PARTYJNE WOBEC I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. W STRONĘ KONFRONTACJI?
goście / Roman Bäcker, Grzegorz Majchrzak, Przemysław Ruchlewski
prowadzenie / Jakub Kufel

/ 16.00
ROLA WOLNYCH MEDIÓW PODCZAS I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
goście / Ewa Kulik-Bielińska, Anna Maria Mydlarska, Joanna Szczęsna, Joanna Wojciechowicz
prowadzenie / Konrad Knoch

ZAPISY VIDEO(SAMORZĄDNA) RZECZPOSPOLITA XXI WIEKUPRZESŁANIE DLA EUROPY. „POSŁANIE…” I ODZEW ZE STRONY PAŃSTW BLOKU WSCHODNIEGO„SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA”. MYŚL PROGRAMOWA I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”MIĘDZY KAPITALIZMEM A CENTRALNYM PLANOWANIEM. W STRONĘ GOSPODARKI MIESZANEJCZY SOLIDARNOŚĆ BYŁA MONOLITEM? FRAKCJE I PODZIAŁYSŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I WŁADZE PARTYJNE WOBEC I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. W STRONĘ KONFRONTACJI?ROLA WOLNYCH MEDIÓW PODCZAS I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”