Wykład 16

   
ELŻBIETA MATYNIA
Zieleni się demokracja? Refleksje na marginesie wiosny arabskiej i nowych ruchów społecznych
22 października 2013

 
Rewolucje wolnościowe w postaci nowych ruchów społecznych, takich jak Arabska Wiosna i Occupy Wall Street kształtują nową kulturę polityczną. Matynia nazywa je ruchami prefiguratywnymi, które nie kreują rozwiązań politycznych, ale odpowiadają nadchodzącym tendencjom, zmianom form życia społecznego. Nie tworzą trwałych struktur, czego oczekiwałaby od nich opinia publiczna oraz kładą nacisk na działanie, na walkę, a nie konstytuowanie ram organizacyjnych. Te cechy świadczą o słabości ruchów, które zanikają w równie szybkim tempie, w jakim się kształtują nie pozostawiając po sobie wypracowanych programów działania.

Elżbieta Matynia jest profesorką socjologii w New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie specjalizuje się w historii idei i socjologii polityki. Jest też dyrektorką Transregional Center for Democratic Studies w New School oraz członkinią redakcji „Social Research”. W swoich najnowszych badaniach skupia się m.in. na wyzwaniach, przed którymi stają nowe demokracje, obciążone dziedzictwem przemocy. Jest autorką m.in. Demokracji performatywnej (2008) oraz An Uncanny Era: Conversations between Václav Havel and Adam Michnik (2014).