Wykład 14

   
TOMASZ POLAK
Pod władzą maszyn społecznych? Perspektywa polska
25 kwietnia 2013

 
Maszyny społeczne to struktury hierarchiczne grupujące ludzi i przejmujące ich życiową energię, aby kontrolować jak największą część przestrzeni publicznej. Najważniejszą cechą strukturalną maszyny społecznej jest jej projekt, który kończy się sukcesem po przejęciu energii życiowej zasobów ludzkich. W maszynach społecznych zminimalizowany jest czynnik osobowy. Postępowanie struktury zbliżone jest do postępowania przywódców, kierujących się trzema typami osobowości: schizotymicznymi, cyklotymicznymi i hybrydalnymi. Jesteśmy pod władzą maszyn społecznych, uczestniczymy w tych strukturach świadomie lub nieświadomie, czy tego chcemy czy nie.

Tomasz Polak (wcześniej Węcławski) jest teologiem i filozofem, twórcą i kierownikiem Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu. Do 2007 roku (jako ksiądz katolicki) był profesorem Wydziału Teologicznego UAM, jego dziekanem i prodziekanem. W latach 1997–2003 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Tomasz Polak zajmuje się historią społeczną wczesnego chrześcijaństwa, krytyką ideologii i fantazmatów. Autor takich książek, jak m.in. Gdzie jest Bóg? Małe wprowadzenie do teologii dla tych, którzy nie boją się myśleć (1992), Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej (1999), Królowanie Boga. Jeszcze trzy objaśnienia wyznania wiary Kościoła (2005).