Wykład 13

   
SŁAWOMIR MAGALA
Solidarność w sieci: walka klas w epoce sentymentalnej konsumpcji
7 marca 2013

 
Solidarność była ruchem klasowym, zrodzonym w walce klasy wyzyskiwanych obywateli i pracowników socjalistycznego państwa utrzymywanego mimo gospodarczej niewydolności – dzięki zimnowojennej stabilizacji geopolitycznej świata. Była ruchem społecznym, który metodą prób i błędów, oraz w ogniu walki politycznej ze słabnącym systemem państwowego socjalizmu, wyłonił projekt polityczny. Obecnie obserwujemy duże rozwarstwienie społeczeństwa, a głównymi przyczynami tego zjawiska nie są wcale hierarchie społeczne, czynniki związane z tradycją i urodzeniem, czy poziom dochodów, lecz zjawisko wykluczenia społecznego. Przyszłość solidarności znajduje się w programie stopniowo wyłaniającym się z wczesnych filozofii oraz ruchów ekologicznych, który można nazwać programem zielonego, zrównoważonego rozwoju. Ideałem najchętniej akceptowanym przez obywateli współczesnych złożonych społeczeństw jest zrównoważony rozwój z poszanowaniem praw człowieka oraz, coraz mniej naturalnego, środowiska.

Sławomir J. Magala jest ekspertem w dziedzinie zarządzania kompetencjami międzykulturowymi i komunikacyjnymi we współczesnych biurokracjach. Od 1985 roku pracuje na Uniwersytecie Erazma z Rotterdamu, w którym jest profesorem zarządzania międzykulturowego i kieruje zakładem nauk o organizacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi Rotterdam School of Management. W centrum jego zainteresowań znajduje się kontrkultura młodzieżowa w Polsce i na świecie, problemy tożsamości w popkulturze oraz kulturowa trwałość instytucji. Magala jest autorem wielu prac z pogranicza filozofii, socjologii i kulturoznawstwa, jak Od hunwejbinów do dyskoteki (1987), Polski teatr studencki jako element kontrkultury (1988), Kompetencje międzykulturowe (2011) oraz Walka klas w bezklasowej Polsce (2012).
 
Zobacz też SŁAWOMIR MAGALA: „Walka klas w bezklasowej Polsce” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności