Wykład 10

   
TOMASZ SZKUDLAREK
Edukacja, polityka, tożsamość
23 maja 2012

 
Tożsamość, jak twierdzi Szkudlarek za Ernesto Laclau, to proces niemożliwy do spełnienia, ale również niemożliwy do zaniechania, gdyż człowiek nieustannie dąży do osiągnięcia jednoznaczności. Kategorie pojęciowe są społecznymi konstruktami, które zmieniają się w czasie. Proces formowania tożsamości nie może być ujmowany w kategoriach logicznych, tylko środkami retorycznymi. Odgrywają one istotną rolę w dyskursie edukacyjnym i politycznym. Edukacja jest także polem debat politycznych i populistycznych mobilizacji związanych z żądaniami dotyczącymi kształtu całości społeczeństwa, jak i kształtu samego systemu edukacji.

Tomasz Szkudlarek jest pedagogiem, profesorem w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatnio realizowane przez niego projekty badawcze dotyczą kulturowych praktyk formowania podmiotu, teorii konfliktu w polityce i edukacji (we współpracy z międzynarodową siecią SCAPE) oraz etycznych i pedagogicznych aspektów teorii tożsamości Laclau. Autor książek takich jak: The Problem of Freedom in Postmodern Education (1993), Media: szkice z filozofii i pedagogiki dystansu (1999), Identity, Popular Culture, Education (2000).