Wykład 8

   
PIOTR DUDA
Dlaczego rynek pracy potrzebuje związków zawodowych?
18 kwietnia 2012

 
Do złej sytuacji na rynku pracy przyczyniają się m.in. źle działające instytucje rynku pracy. Ich niewydolność spowodowana jest brakiem wykwalifikowanych pośredników pracy, zbyt dużą liczbą osób przypadających na doradców zawodowych, małą efektywnością pracy, nadmiernie rozwiniętą biurokracją, jak i istnieniem szarej strefy. Dlatego też szef NSZZ Solidarność uważa, że młodzi ludzie w pojedynkę na rynku pracy nie dadzą rady, więc powinni się organizować i walczyć razem. Według Dudy warto należeć do „Solidarności”, gdyż dzięki wspólnemu działaniu ma się większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy, zyskuje się pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy oraz korzysta z pomocy prawników i związkowych ekspertów.

Piotr Duda jest przewodniczącym NSZZ „Solidarność” od października 2010 roku. Członkiem Solidarności został w 1980 roku, kiedy rozpoczął pracę jako tokarz w Hucie Gliwice. W latach 1981–1983 odbył służbę wojskową w 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej i uczestniczył w misji ONZ w Syrii. Po powrocie kontynuował pracę w Hucie Gliwice. W roku 2002 zwyciężył w wyborach na przewodniczącego Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i pełnił tę funkcję do 2010 roku.