Wykład 3

   
DAVID OST
Na ile Solidarność zwyciężyła?
Na ile poniosła klęskę?

12 maja 2011

 
Solidarność zwyciężyła dzięki nowemu zrozumieniu opozycji w systemie komunistycznym, wielkim wysiłkom, osobistemu świadectwu i niespotykanej mądrości prowadzenia walki bez użycia przemocy. W ostateczności wywalczyła dla Polski system demokratyczny z wszystkimi obecnie przyjętymi na świecie wolnościami, bezpośrednio przyczyniając się do zmiany systemu w całym ówczesnym bloku radzieckim. Klęskę można upatrywać w kształcie wprowadzonej demokracji, a szczególnie w zredukowanej roli partycypacji społecznej. Poza tym związek zawodowy przez wiele lat stawiał reformę polityczną przed obroną interesów swoich członków. Solidarność wygrała i przegrała jednocześnie: Polska nie byłaby tym, czym jest dziś bez Solidarności, ale mogłaby być krajem mniej podzielonym gospodarczo i bardziej spójnym politycznie.

David Ost jest profesorem politologii w Hobart and William Smith Colleges w stanie Nowy Jork. Wykładał także w nowojorskiej New School for Social Research oraz wielu uniwersytetach europejskich, w tym na Uniwersytecie Warszawskim i Centralnym Uniwersytecie Europejskim w Budapeszcie. David Ost jest autorem wielu prac poświęconych przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu demokratyzacji życia politycznego i społecznego, kondycji kapitalizmu oraz sytuacji na rynku pracy i roli związków zawodowych. Wydał m.in. Klęskę Solidarności (2007) oraz Solidarność a polityka antypolityki (2014).
Zobacz też DAVID OST: „Solidarność a polityka antypolityki” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności