Wykład 1

   
RYSZARD BUGAJ
Czy potrafimy poradzić sobie z niesprawiedliwością społeczną?
23 marca 2011

 
Nierówności dochodowe w Polsce poważnie wzrosły w okresie transformacji i są – na tle rozwiniętych krajów europejskich – bardzo wysokie. Wzrost dysproporcji dochodowych to rezultat takich czynników, jak wzrost różnic w wynagrodzeniach, bezrobocie, system podatkowy, system ubezpieczeniowy, proces prywatyzacji i układy polityczne. Według Bugaja najwięcej i najdalej idących zmian należałoby wprowadzić w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym, co pomoże zmniejszyć te dysproporcje. Istotnych zmian powinno się dokonać także w systemie świadczenia usług edukacyjnych i z zakresu ochrony zdrowia.

Ryszard Bugaj jest profesorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1976 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i aktywnym działaczem Solidarności. Od roku 1988 członek Komitetu Obywatelskiego, w roku 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł w latach 1989-1997. Jest autorem wielu prac poświęconych reformom ekonomicznym po roku 1989, jak np. Dylematy finansów publicznych: przekształcenia w gospodarce polskiej (2002), Komercjalizacja opiekuńczego państwa: polskie koncepcje i pierwsze doświadczenia (2003), a także wspomnień O sobie i o innych (2010).