Konkurs ofert na współorganizatora projektu
"Wolontariat stały i akcyjny w ECS" w latach 2016-2020 


Gdańsk, 21.11.2016r. 
                 OGŁOSZENIE                                                                  
 
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy Placu Solidarności 1, kod pocztowy: 80-863 (dalej: „ECS”) ogłasza konkurs ofert na współorganizatora projektu „Wolontariat stały i akcyjny w ECS” w latach 2016-2020.

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej dla ECS oferty na współorganizatora projektu „Wolontariat stały i akcyjny w ECS” w latach 2016-2020 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie i załącznikach.

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na czas oznaczony do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest:
• na stronie internetowej http://www.ecs.gda.pl/title,konkursy,pid,317.html w Biuletynie Informacji Publicznej
• oraz siedzibie ECS.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na w/w stronie internetowej oraz przesłane drogą elektroniczną do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach Konkursu.

Oferty należy składać do dnia 28.11.2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat (IV piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2016 roku o godz. 10.15 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk (pok. 4.06- IV piętro).

Regulamin z załącznikami 

Wyniki konkursu
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Konkurs ofert na użyczenie biur, znajdujących się na 3 piętrze
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

                                                                                                                                                         Gdańsk, 27.10.2016 roku


                                                                                                     OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy Placu Solidarności 1, kod pocztowy: 80-863 (dalej: „ECS”) ogłasza konkurs ofert na użyczenie biur, znajdujących się na 3 piętrze w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszych dla ECS ofert na użyczenie biur, znajdujących się na 3 piętrze w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie i załącznikach.

Z wybranymi Oferentami zostaną podpisane umowy na czas oznaczony do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest:
• na stronie internetowej http://www.ecs.gda.pl/title,konkursy,pid,317.html w Biuletynie Informacji Publicznej
• oraz siedzibie ECS.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na w/w stronie internetowej oraz przesłane drogą elektroniczną do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach Konkursu.

Oferty należy składać do dnia 07.11.2016 roku do godz. 14.00 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat (IV piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016 roku o godz. 14.30 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sala konferencyjna (pok. 4.41- IV piętro).

REGULAMIN_Z_ZALACZNIKAMI

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
_____________________________________________________________________________________________________________________
Konkurs ofert na użyczenie biur i biurek, znajdujących się na 3 piętrze
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku                                                                                                                                                                                                                                                                     Gdańsk, 23.09.2016 roku                                                                             OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy Placu Solidarności 1, kod pocztowy: 80-863 (dalej: „ECS”) ogłasza konkurs ofert na użyczenie biur i biurek, znajdujących się na 3 piętrze w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszych dla ECS ofert na użyczenie biur i biurek, znajdujących się na 3 piętrze w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie i załącznikach.

Z wybranymi Oferentami zostaną podpisane umowy na czas oznaczony do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest:
• na stronie internetowej http://www.ecs.gda.pl/title,konkursy,pid,317.html w Biuletynie Informacji Publicznej
• oraz siedzibie ECS.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na w/w stronie internetowej oraz przesłane drogą elektroniczną do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach Konkursu.

Oferty należy składać do dnia 07.10.2016 roku do godz. 14.00 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat (IV piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2016 roku o godz. 14.30 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sala konferencyjna (pok. 4.41- IV piętro).

Gdańsk, 3 czerwca 2016r.OGŁOSZENIE


Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy Placu Solidarności 1, kod pocztowy: 80-863 (dalej: „ECS”) ogłasza konkurs ofert na:

najem powierzchni pod automat do sprzedaży ochraniaczy na obuwie w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ECS http://www.ecs.gda.pl/title,Konkursy,pid,317.html oraz w siedzibie ECS.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na w/w stronie internetowej oraz przesłane drogą elektroniczną do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach Konkursu.

Oferty należy składać do dnia 09.06.2016 roku do godz. 12:00 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat (pok. 4.13-IVpiętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016 roku o godz. 12:30 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sala konferencyjna (pok. 4.41- IV piętro).


REGULAMIN_Z_ZALACZNIKAMI

UNIEWAZNIENIE