ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Organizacja występów artystycznych w ramach koncertów pt. " Solidarity of Arts - część muzyczna"

Organizacja wystepów artystycznych w ramach koncertów związanych z obchodami 30 rocznicy wyborów 1989 roku pod nazwą "Święto Wolności i Solidarności" 


Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności


Usługa artystyczna obejmująca realizację programu muzycznego festiwalu Solidarity of Arts 2018 w przestrzeni budynku Europejskiego Centrum Solidarności położonego w Gdańsku przy placu Solidarności 1 oraz Klubu B90 w dn. 24-25.08.2018r. 


Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności


Wykonanie digitalizacji materiałów filmowych 

Wykonanie usługi kulturalnej w zakresie kompleksowej organizacji części muzycznej festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 25-27.08.2017 roku

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie: koncepcji, scenariusza, realizacji wystawy plenerowej „Pokój” oraz wystawy w przestrzeniach Europejskiego Centrum Solidarności a także animacji audiowizualnych festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 13-30.08.2017 roku

Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności

Wykonanie digitalizacji materiałów filmowych

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie kompleksowej organizacji specjalnej edycji koncertu festiwalu Solidarity of Arts pod nazwą "KILAR+"

ogłoszenie o udzielonym/nieudzielonym zamówieniu

Organizacja występów artystycznych w ramach koncertów pt. "Solidarity of Arts - część muzyczna"

Usługa w zakresie współpracy dotyczącej działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności

Organizacja wystepów artystycznych w ramach koncertów związanych z obchodami 30 rocznicy wyborów 1989 roku pod nazwą "Święto Wolności i Solidarności" 

Usługa w zakresie współpracy dotyczącej działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności 

Wykonanie usługi artystycznej obejmującej realizację programu muzycznego festiwalu Solidarity of Arts 2018 w przestrzeni budynku Europejskiego Centrum Solidarności położonego w Gdańsku przy placu Solidarności 1 oraz Klubu B90 w dniach 24-25.08.2018

Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności


Wykonanie digitalizacji matariałów filmowych

Wykonanie usługi kulturalnej w zakresie kompleksowej organizacji części muzycznej festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 25-27.08.2017 roku.

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie: koncepcji, scenariusza, realizacji wystawy plenerowej „Pokój” oraz wystawy w przestrzeniach Europejskiego Centrum Solidarności a także animacji audiowizualnych festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 13-30.08.2017 roku.

Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności

Wykonanie digitalizacji materiałów filmowych

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie kompleksowej organizacji specjalnej edycji koncertu festiwalu Solidarity of Arts pod nazwą "KILAR+"