PARKING ECS | Cennik opłat

Opłata parkingowa

1. Pierwsze 30 minut | zwolnione z opłaty
2. Rozpoczęta pierwsza godzina | 4 zł
3. Rozpoczęta druga godzina | 4 zł
4. Rozpoczęta trzecia godzina | 5 zł
5. Rozpoczęta czwarta godzina i każda następna | 10 zł


Zakup biletu wstępu na wystawę stałą, wystawę czasową lub do Wydziału Zabaw | 4 godziny parkowania w cenie zakupionego biletu

Kara umowna za brak biletu parkingowego | 100 zł
Kara umowna za nieprawidłowe korzystanie z parkingu | 100 zł
Kara umowna za pozostawienie pojazdu po zamknięciu parkingu | 100 zł
Kara umowna za usunięcie pojazdu z parkingu | 400 zł

Przychody z kar umownych są przeznaczone w całości na sfinansowanie biletów wstępu do ECS dla publicznych przedszkoli i szkół 

Załącznik nr 1 do „Regulaminu korzystania z parkingu i świadczenia usługi parkingowej w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”