Wybrane dary przekazane do zbiorów ECS

 

Elżbieta i Jerzy Włodek, mieszkańcy Warszawy, przekazali do zbiorów ECS materiały związane z wyborami czerwcowymi w 1989 roku. Trafiły do nas m.in. plakaty kandydatów i instrukcje wyborcze – sposób głosowania był bardzo skomplikowany, więc Solidarność zadbała też o wyjaśnienia. Większość materiałów ma bardzo regionalny charakter, dotyczący wyborów w warszawskim okręgu 5, czyli dzielnicy Żoliborz. Oprócz materiałów wyborczych, darowizna obejmuje czasopisma drugoobiegowe, prywatne notatki dotyczące strajków, a nawet dwa nieotwarte opakowania sucharów wojskowych wydawanych po ogłoszeniu stanu wojennego.
 

Zdzisław Lepionka (ur. w 1936 roku we Lwowie) przez Iran, trafił do Nowej Zelandii w 1944 r. w grupie tzw. dzieci z Pahiatua, 733 polskich sierot. Pod koniec II wojny światowej Nowa Zelandia, w odpowiedzi na apel wystosowany przez Rząd Polski w Londynie do Ligi Narodów, zgodziła się udzielić schronienia grupie polskich dzieci, które straciły całość lub część całość swojej najbliższej rodziny po deportacji w głąb ZSRR w latach 1940–1941.

W Nowej Zelandii Zdzisław Lepionka znalazł swój dom. Był prezesem Stowarzyszenia Polaków w Nowej Zelandii oraz inicjatorem wielu ważnych projektów na rzecz Polski. Wraz z grupą współpracowników zorganizował m.in. akcję „Food for Poland”, w ramach której odbył się w Wellington recital chopinowski w wykonaniu Rogera Woodwarda. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej aktywnych działaczy polonijnych. 22 sierpnia 2018 prezydent RP Andrzej Duda, odznaczył Zdzisława Lepionkę Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie wizyty w Wellington (→ więcej).

Materiały archiwalne obejmujące plakaty, wycinki prasowe oraz dokumentację związaną z pomocą Nowozelandczyków dla Polski przekazała do zbiorów ECS Wanda Lepionka, córka, która jest filmowcem i kostiumologiem, organizatorką festiwalu polskich filmów w Nowej Zelandii.


Tadeusz Szymon Żywica był działaczem sieradzkiego regionu Solidarności. Spuściznę po nim – kilkadziesiąt unikatowych matryc do powielania prasy drugoobiegowej oraz ręcznie robione pieczęci do odbijania ulotek – przekazał do zbiorów ECS syn, Marcin Żywica.
 


Darem o wyjątkowym znaczeniu jest kula wyjęta z piersi rannego podczas demonstracji pod Komitetem Wojewódzkim PZPR w grudniu 1970 w Gdańsku. Operującym był chirurg prof. Jerzy Dybicki, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej w Akademii Medycznej w Gdańsku. Profesor przechowywał kulę przez wszystkie te lata w swoim domu, w specjalnie do tego celu przygotowanym kielichu. Po jego śmierci, antykwariusz Jacek Bitel przekazał obiekt do ECS.
 


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
, reprezentowane przez Małgorzatę Rybicką oraz organizacja Help People with Autism in Poland, reprezentowana przez Annę Młynik-Shawcross, przekazały do zbiorów ECS obraz autorstwa Jana Wieliczki „Solidarność i Lech Wałęsa”. Obraz namalowany został w 1981 roku i był komentarzem artysty do nowopowstałego ruchu społecznego w Polsce Ludowej, którego liderem został robotnik ze Stoczni Gdańskiej. Obraz na co dzień eksponowany jest w Czytelni Archiwum (ECS, II piętro)
 


Darowizna Alaina Gelly stanowi istotne uzupełnienie dokumentacji związanej z działalnością francuskich konfederacji związków zawodowych znajdującej się już w zbiorach Archiwum ECS. Alain Gelly przekazał do zasobu Centrum między innymi archiwalia Francuskiej Demokratycznej Konfederacji Pracy (CFDT) oraz Francuskiej Konfederacji Robotników Chrześcijańskich (CFTC). Biuletyny, druki ulotne, plakaty, fotografie oraz dokumentacja aktowa wchodzące w skład tej darowizny dokumentują działania podejmowane przez francuskie organizacje oraz osoby prywatne na rzecz „Solidarności” i prodemokratycznych zmian w Polsce w latach 1980–1990.
 


Józef Kaczkowski
, dawny opozycjonista, przekazał do Archiwum ECS francuskojęzyczne materiały dokumentujące zaangażowanie społeczeństwa francuskiego w pomoc opozycji demokratycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Józef Kaczkowski przekazał również unikatową dokumentację, na którą składa się korespondencja przychodząca, zarejestrowana w sekretariacie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku we wrześniu 1981.


Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
, powołana do życia w 1970 roku organizacja zajmująca się badaniami historycznych dziejów Gdańska oraz polskich tradycji obecnych w jego historii, przekazała do Archiwum ECS zbiór materiałów archiwalnych z okresu „karnawału Solidarności”, czyli okresu od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981. Zbiór obejmuje dokumentację związkową, prasę drugoobiegową oraz wydawnictwa zwarte. Wśród przekazanej dokumentacji znalazły się rozliczenia finansowe NSZZ „Solidarność”, projekty uchwał, listy delegatów na Walne Zebranie NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, protokoły Komisji Rewizyjnej Związku oraz apele adresowane do społeczeństwa i władz. Dokumenty członkowie Towarzystwa odnaleźli w jednej z kamienic na gdańskim Dolnym Mieście. Były w skrytce, zamurowane w ścianie.
 


Profesor Marek Latoszek (1936–2015) był socjologiem, kierownikiem Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku, działaczem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Komitetu Socjologii PAN. Socjologiczne badania przeprowadzone przez profesora na temat społeczno-gospodarczych przyczyn Sierpnia ’80, genezy i roli solidarności oraz książka „Sierpień ’80 we wspomnieniach. Relacje z Wybrzeża” (Gdańsk 1991) należą do ważnych prac, rekonstruujących poglądy i postawy robotników w przededniu i w czasie strajków 1980 roku.
Spuścizna po prof. Marku Latoszku, przekazana przez żonę Joannę Latoszek. Zbiór liczy 18,5 metrów bieżących i zawiera min.: dokumentację badań nad Kaszubami, materiały biograficzne i związane z działalnością naukowo-dydaktyczną, projekty niezrealizowanych badań, materiały związane z książką „Sierpień 80 we wspomnieniach”, badania opinii publicznej na temat oceny sytuacji w kraju z lat 1980–1981.
 


Dr Gerd Koenen historyk i publicysta, laureat Medalu Wdzięczności, cyklicznej nagrody przyznawanej przez ECS osobom zasłużonym dla przemian demokratycznych w Polsce (→ więcej). Współorganizator komitetu „Solidarność z Solidarnością” („Solidarite mit Solidarność”), zaangażowanego w pomoc materialną dla Polski w latach 80. XX wieku. Dr Koenen przekazał do Archiwum ECS zbiór ulotek, plakatów i biuletynów dokumentujących zaangażowanie społeczeństwa niemieckiego w pomoc dla Polski i Polaków w latach osiemdziesiątych.
 


Torba oraz koszula księdza Henryka Kozikowskiego, wyszyte przez niego ręcznie podczas pobytu 1982 roku w obozie internowania w Kwidzynie. Do koszuli dopięto notatkę ojca Henryka Kozikowskiego, Jana Kozikowskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Piskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Piszu, więzionego w jednej celi wraz z synem. Wszystkich chętnych do zapoznania się bliżej z dramatyczną historią rodziny Kozikowskich zapraszamy do ECS oraz o kontakt z pracownikiem zbiorów. Dar pani Julity Morowczyńskiej.
 


Sławomir Pieniążek
, były szef Działu Finansowego Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte przekazał w darze m.in. unikatowy album własnej produkcji z filcowymi kartami, w którym zgromadził 320 wpinek o tematyce solidarnościowej – w tym wiele wyjątkowych, rzadko spotykanych. Oprócz albumu w podarowanym zespole znalazł się oprawiony w formie segregatora komplet fotografii z okresu stanu wojennego nieznanego autora, szpula taśmy magnetofonowej z nagranym Festiwalem Piosenki Prawdziwej z 1981 roku, a także zbiór archiwaliów.