Konferencja zakończona
 
Europejskie Centrum Solidarności
oraz
Instytut Kaszubski

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

KASZUBI W PRL. PRL WOBEC KASZUBÓW

16–17 maja 2022
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
 
 
Społeczność kaszubska w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doświadczyła głębokich zmian, które objęły wszystkie aspekty życia: społecznego, politycznego, kulturalnego, gospodarczego. II wojna światowa była dla Kaszubów doświadczeniem traumatycznym. Po jej zakończeniu oczekiwano nowej, bardziej sprawiedliwej Polski, w której takie społeczności jak Kaszubi będą mogły zachować swoją tożsamość, rozwijać własną kulturę i korzystać z pełni praw obywatelskich. O takich nadziejach i oczekiwaniach mówiono podczas Kongresu Kaszubskiego w styczniu 1946 roku w Wejherowie.
Rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza i jednocześnie bardzo złożona. Z jednej strony stosunek nowych władz do społeczności kaszubskiej po 1945 r. naznaczony był dużą dozą nieufnością. Z drugiej jednak próbowały one wciągnąć jej przedstawicieli w struktury życia politycznego, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
Procesy te zasługują na dyskusję naukową, dlatego zapraszamy Państwa na konferencję pt. Kaszubi w PRL. PRL wobec Kaszubów.

miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)
wstęp | wolny
transmisja na żywo | ecs.gda.pl, profile FB i YT Europejskiego Centrum Solidarności

PROGRAM

16/05/2022 PONIEDZIAŁEK
 

/ 14.00
otwarcie konferencji
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego
Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Prezes Instytutu Kaszubskiego
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

SESJA I
/ 14.30
KASZUBI A PRL: MIĘDZY HISTORIĄ A PAMIĘCIĄ
wprowadzenie
prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski / Kaszubi a Polska Ludowa: historia i pamięć
prelegenci
dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG
prof. Józef Borzyszkowski
dr Sylwia Bykowska
prof. Stanisław Literski (odczytanie stanowiska)
prowadzący: prof. Cezary Obracht-Prondzyński

SESJA II
/ 16.45
KASZUBSKIE DOŚWIADCZENIA Z WŁADZĄ PO 1945 ROKU
prof. Bogdan Chrzanowski, Uniwersytet Gdański / Represje powojenne wobec cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu – Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj
dr Sylwia Szarejko, Muzeum Pamięci Sybiru / 1945 – deportacje na Sybir. Doświadczenie Kaszubów po wkroczeniu Armii Czerwonej na Pomorze
dr Piotr Brzeziński, IPN KŚZPNP, Oddział w Gdańsku / Nieufność i kontrola. KW PZPR w Gdańsku wobec kwestii kaszubskiej
mgr Sławomir Formella, IPN KŚZPNP, Oddział w Gdańsku / Kryptonim „Saga”. Inwigilacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 70. XX w.
mgr Piotr Syczak, Uniwersytet Gdański / Zrzeszenie Kaszubskie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w materiałach delegatury gdańskiej Najwyższej Izby Kontroli (1958–1968)
dr Krzysztof Korda
, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Instytut Kaszubski / „Solidarność” Rolników na Kaszubach 1980–1981. Źródła i stan badań

/ 18.45–19.15
DYSKUSJA

17/05/2022 WTOREK
 

SESJA III
/ 10.00
KULTURA – EDUKACJA – RELIGIA
prof. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski / PRL i kaszubskie życie kulturalne
prof. Danuta Stanulewicz, dr Justyna Pomierska, Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski / Kaszubska literatura dla dzieci w PRL
dr Tomasz Fopke, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Kaszubski / Kaszubskojęzyczne wydawnictwa muzyczne z PRL. Analiza wybranych publikacji naukowych i fonograficznych
dr Elżbieta Bugajna, Instytut Kaszubski / Literackie próby odwzorowania realiów PRL w prozie i poezji kaszubskiej
mgr Mateusz Szuba, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie / Tematyka wczesnośredniowiecznego Pomorza wschodniego (do pocz. XIV w.) w czasopiśmie „Kaszëbë” w latach 1957–1961
dr Leszek Molendowski, Muzeum Gdańska, Instytut Kaszubski / Kaszubi a Kościół katolicki w realiach politycznych i społecznych PRL – próba analizy na podstawie wybranych parafii

/ 12.00–12.30
DYSKUSJA

SESJA IV
/ 13.15
ŻYCIE GOSPODARCZE I PROBLEMY SPOŁECZNE
dr Michał Hinc, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Kaszubski / Świadczenia rzeczowe wsi kaszubskiej po II wojnie światowej
mgr Mateusz Kubicki, IPN KŚZPNP, Oddział w Gdańsku / Kaszubscy rybacy a państwowe rybołówstwo bałtyckie PRL. Obraz zmian po 1945 roku
mgr Dariusz Kortas, Politechnika Gdańska, Sekcja Historyczna Biblioteki PG / Chłoporobotnicy na Kaszubach. Postulaty badawcze
mgr Adam Lubocki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie / Pomoc Kaszubów-Pomorzan dla Węgrów w 1956 roku w świetle prasy

/ 15.00–15.30
dyskusja

SESJA V
/ 15.30
PROBLEMY I WYZWANIA BADAŃ NAD KASZUBAMI W OKRESIE PRL
prelegenci
prof. Anna Kwaśniewska, Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski
dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. Daniel Wicenty, Uniwersytet Gdański, IPN Gdańsk 
prowadzący: dr Przemysław Ruchlewski, Europejskie Centrum Solidarności

/ 17.00
PODSUMOWANIE KONFERENCJI


Organizatorzy
Europejskie Centrum Solidarności / Instytut Kaszubski

Współorganizatorzy i partnerzy
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku / Muzeum Gdańska / Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie / Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Przemysław Ruchlewski, dr Krzysztof Korda

Komitet naukowy
dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, dr hab. prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, dr Sylwia Bykowska, dr hab. Mirosław Golon, prof. UMK , dr Konrad Knoch, dr hab. Waldemar Ossowski

Patronat honorowy
Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent miasta Gdańska, Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego