CZEŚĆ! | POROZMAWIAJMY! [PL/ENG/RU]
[PL]
POROZMAWIAJMY!


Uczysz się polskiego i chcesz porozmawiać o bieżących wydarzeniach i kulturze? Przyjdź na otwarte spotkania dyskusyjne. Poznaj innych mieszkańców i mieszkanki Gdańska. 


termin | październik 2021 – maj 2022
spotkanie | 21 października, 18:00-19:30
częstotliwość | w każdy czwartek
udział | bezpłatny
język | polski + wsparcie językowe
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności

rejestracja
| od 4 października 2021 → tutaj
Uwaga! liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

kontakt
/ mail: m.stuedemann@ecs.gda.pl
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74
/ Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk

EN
LET’S TALK!

meetings

You are learning Polish and would like to talk about current events and culture? Come to the open discussion meetings. Get to know the other residents of Gdańsk.

date | October 2021 - May 2022
our first meeting | 21 October, 18.00-19:30
how often | every Thursday
participation | free of charge
language | Polish + language support
venue | European Solidarity Centre

registration | from 4th October 2021 → here
number of places limited, applications are processed on a first-come, first-served basis

contact
/ e-mail: m.stuedemann@ecs.gda.pl
/ Magdalena Stuedemann, Tel. +48 58 772 40 74
/ European Solidarity Centre, pl. Solidarności 1, Gdańsk

RU
ДАВАЙТЕ ПООБЩАЕМСЯ!
встречи

Вы изучаете польский и хотите поговорить о текущих событиях и культуре? Приходите на открытые дискуссионные встречи. Познакомьтесь с другими жителями и жительницами Гданьска.

время проведения | октябрь 2021 - май 2022
первая встреча | 21 октября, 18.00-19:30
частота | каждый четверг
участие | бесплатно
язык | польский + языковая поддержка
место встречи | Европейский Центр Солидарности

регистрация | с 4 октября 2021 → здесь
количество мест ограничено, определяющей будет очерёдность подачи заявок

контакт
/ mail: m.stuedemann@ecs.gda.pl
/ Магдалена Стуедеманн, тел. +48 58 772 40 74
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk [Европейский центр солидарности, Площадь Солидарности 1, Гданьск]