12.03.2021

KS. PROF. JÓZEF TISCHNER

WSPOMNIENIE. Nie ma Go już z nami ponad 20 lat. Mowa o ks. Józefie Tischnerze. Ten filozof, intelektualista i duchowny urodził się 90 lat temu, 12 marca 1931 roku. W kolejnej odsłonie #ecsonline BIOGRAFIE przypominamy o roli, jaką Józef Tischner odegrał w kształtowaniu się idei solidarności w Polsce.