20.10.2020

Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

KOŚCIÓŁ WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM
debata online

20/10/2020, wtorek, godz. 17
transmisja | fb.com/ecsgdansk oraz na www.gdansk.pl

goście
ks. prof. dr hab. Adam Świeżyński | filozof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Artur Nowak | adwokat, publicysta i pisarz
Justyna Zorn | aktywistka z Gdynia, organizatorka protestów pod kurią gdańską i apelu do papieża Franciszka w sprawie pedofilii w polskim Kościele

moderator | dr Piotr Szeląg, doktor prawa kanonicznego

W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, autor poniższego wprowadzenia:

Do lat 70 XX wieku w naszym kraju Kościół katolicki był najważniejszym, niezależnym aktorem gry politycznej. Co więcej, III RP była oparta na okrągłostołowym porządku, którego notariuszem i gwarantem był Kościół.
Mianem katolików określa się ok. 90 proc. Polek i Polaków. Co dziesiąta osoba ocenia swoją wiarę jako głęboką. Jednocześnie jedna czwarta katolików uczestniczy w praktykach religijnych, a jeszcze mniejsza część jest świadoma podstawowych kanonów wiary.
Rośnie całe pokolenie, dla którego stereotyp Polak-katolik, pamiętający jeszcze czasy rozbiorów, nie jest wcale oczywisty. Wielu w młodości przyjmowało sakramenty, włącznie ze ślubem kościelnym, ale dziś na tym kończy się rola Kościoła w ich życiu. Inni poszukują odmiennych dróg duchowości, albo deklarują ateizm czy agnostycyzm.
Przyzwyczailiśmy się, że Kościół katolicki stawia społeczeństwu różnego rodzaju wymagania. Wysuwa postulaty, zazwyczaj natury moralnej bądź prawnej. Przyjmuje rolę recenzenta życia społecznego, a nie rzadko wspólnika władzy rządzącej. Tymczasem pluralistyczne społeczeństwo demokratyczne coraz częściej liczy, że Kościół bądź organizacje religijne prezentować będą konkretne postawy, np. w sprawie uchodźców, zgodne ze stanowiskiem papieża Franciszka. Czego oczekujemy dziś od Kościoła katolickiego w Polsce? Czego mamy prawo od niego wymagać? Na ile obraz Kościoła kreują duchowni, a na ile świeccy?

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń