Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 19761980
Łukasz Jasiński

Książka ukazuje najważniejsze dyskusje, które miały istotny wpływ na kształtowanie poglądów społeczeństwa przed wybuchem strajku w Stoczni Gdańskiej. Opisana przez autora kultura dialogu prowadzonego na łamach „drugiego obiegu” może stanowić wzór dla współczesnych debat politycznych.
Gdańsk 2009, 181 stron
ISBN: 978-83-929813-3-6
e-ISBN: 978-83-62853-25-0
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj