29.06.2017

MIASTA INTEGRUJĄCE. INTEGRACJA = BEZPIECZEŃSTWO | konferencja

termin | 29–30 czerwca 2017
miejsce | Dwór Artusa w Gdańsku + Stadion Energa Gdańsk
wstęp | REJESTRACJA
szczegóły | PROGRAM

Wydarzenie będzie próbą zastanowienia się, jak budować procesy integracyjne, korzystne dla obu stron, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z asymilacją, wykluczeniem i biedą, segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym. (→ więcej)

Pierwszego dnia dyskutować będziemy przede wszystkim zagadnienia związane z zarządzaniem migracjami na poziomie lokalnym. Kluczowym mówcą i wprowadzającym do dyskusji będzie Jakub Wygnański. Drugiego dnia dyskutować będziemy przede wszystkim kwestie związane z integracją i bezpieczeństwem. Tutaj kluczowymi prelegentkami będą:
dr Karen Majewski jest burmistrzynią Hammtramck od 3 kadencji, jednego z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miast w USA, gdzie rada miasta jest zdominowana przez członków społeczności muzułmańskich – z Jemenu i Bangladeszu. Erja Tikka pracuje w MSZ Finlandii i dowodzi że dzięki przyjęciu uchodźców poprawiło się bezpieczeństwo w kraju; dr Montserrat Feixas Vihe jest przedstawicielką UNHCR na Europę Środkową.

Konferencja jest także kontynuacją wydarzenia pt. Smart Metropolia – Miasta Otwarte – Migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyznania, która odbyła się 7 i 8 marca 2016 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wydarzenie jest także okazją do świętowania: 30 czerwca 2017 minie dokładnie rok od przyjęcia przez Radę Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów, czyli lokalnej polityki zarządzania migracją i integracją w Gdańsku - do pobrania tutaj.

organizatorzy | Urząd Miejski w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
partnerzy | IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, UNHCR Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce, Unia Metropolii Polskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska