07.03-08.03.2016

MIASTA OTWARTE | konferencja

Lęki wobec migracji, wykorzystanie potencjału, miejskie strategie integracyjne i dobre praktyki antydyskryminacyjne – to tylko niektóre z tematów międzynarodowej konferencji MIASTA OTWARTE. 7–8 marca 2016 roku zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Udział w projekcie jest bezpłatny, wystarczy zarezerwować miejsce.

Konferencja MIASTA OTWARTE. MIGRACJE A ROZWÓJ. SUKCESY, SZANSE, WYZWANIA to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk metropolii europejskich. Stanie się również okazją do zaprezentowania i konsultacji gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów.
Zaproszenie adresowane jest szczególnie do samorządowców, pracowników instytucji pomocowych, animatorów kultury, edukatorów, nauczycieli i pracodawców. Debatę podejmą eksperci ds. migracji, kultury, samorządów i biznesu z Polski oraz innych ośrodków europejskich, a także sami migranci. Problemowi będą przyglądać się z wielu perspektyw, zarówno w trakcie sesji plenarnych, jak i bardziej kameralnych paneli tematycznych czy warsztatów.
– Imigracja jest powszechnym i nieuniknionym procesem, w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił dość dynamiczny wzrost liczby imigrantów przybywających do polskich miast i metropolii. Rozwój tego procesu w miastach wiąże się z wyzwaniami i obowiązkami dla społeczności lokalnych oraz podmiotów, zarówno publicznych, prywatnych, jak i społecznych – twierdzi Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, inicjator przedsięwzięcia. – Złożone potrzeby i problemy pojawiające się wraz z migrantami, wymagają zintegrowania i zaangażowania różnych dziedzin polityk i usług publicznych – od edukacji, poprzez ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy, mieszkalnictwo, po kulturę czy sport.
MIASTA OTWARTE. MIGRACJE A ROZWÓJ. SUKCESY, SZANSE, WYZWANIA to projekt wpisujący się w cykl SMART METROPOLIA, realizowany w Gdańsku już po raz piąty. Konferencja odbędzie w Europejskim Centrum Solidarności.

program | → WIĘCEJ
rejestracja miejsc | → WIĘCEJ / rejestracja potrwa aż do wyczerpania miejsc
organizatorzy projektu | Urząd Miejski w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot i Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.