29.06.2016

MIASTA W INTERNECIE | konferencja

termin | 29.06.2016 – 1.07.2016 
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | rejestracja
program20.kmwi.pl/program/program-ramowy
organizator | Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz Urząd Miejski w Gdańsku
W dniach 29 czerwca - 1 lipca br. odbędzie się - w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku - 20. Konferencja "Miasta w Internecie" - największe w Polsce forum debaty na temat cyfrowego rozwoju Polski. W konferencji weźmie udział ponad 350 uczestników, prezydentów i burmistrzów miast, wójtów, marszałków województw, pracowników urzędów samorządowych, przedstawicieli Rządu RP, reprezentantów sektora nauki, firmy teleinformatyczne i telekomunikacyjne, organizacje pozarządowe oraz media. Główne tematy jubileuszowej edycji konferencji to: usługi elektroniczne dla obywateli, samorządowa szkoła cyfrowa, finansowanie innowacyjnego rozwoju Polski do 2020 r., miasta komfortu i innowacji (smart cities). Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz Urząd Miejski w Gdańsku.

Więcej informacji: 20.kmwi.pl/