Wykład 22

 
   
MAREK CICHOCKI 
Polska 2016 – czy żyjemy w czasie przełomu?
13 kwietnia 2016

 
Marek Cichocki – filozof i politolog, historyk idei politycznych, doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego – podejmie próbę podsumowania ostatniego ćwierćwiecza przemian w Polsce na tle naszych doświadczeń XX wieku. Czy to był „złoty wiek” czy „czas upadku”?
Marek Cichocki przeanalizuje, jak zmienił się świat wokół Polski w ostatnim ćwierćwieczu i spróbuje postawić diagnozę. Pytania się mnożą: czy ustrój Polski wyczerpuje swoje możliwości, a może chodzi tylko o sposób definiowania polityki i aktorów na scenie politycznej? A może nastał koniec kontaktu społecznego, który swoje korzenie ma w Solidarności, PRL i Okrągłym Stole? Albo wyczerpuje się paradygmat wartości, który legitymizował przemiany? Wszak taka sugestia koresponduje z wielkimi przemianami Zachodu i Europy, jakimi jesteśmy świadkami.