MICHAŁ BUCHOWSKI
Kreowanie Innych w postsocjalizmie: od „moherowych beretów” do „fantomowych uchodźców”
17 kwietnia 2018, godz. 18
ECS, biblioteka (I piętro)
 
Postsocjalizm jako formacja społeczno-ekonomiczno-polityczna zanalizowany jest z punktu widzenia antropologii społecznej. W procesie ustanawiania hierarchii społecznych bezustannie kreuje się „innych” jako grup zbędnych bądź niepożądanych. Ich zmieniające się kategorie pomagają ustanawiać kulturowe tożsamości, które sankcjonują realizację celów hegemonicznych i dominujących grup interesu władających polityką i dyskursami publicznymi.

Prof. dr hab. Michał Buchowski – antropolog społeczny, filozof, kulturoznawca. Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od 2005 roku, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (od 2008 roku)oraz Centrum Badań Migracyjnych. Piastuje Katedrę Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W centrum jego zainteresowań znajdują się: teoria i metodologia antropologii, antropologia postsocjalizmu i współczesne społeczeństwo polskie, antropologia religii (magia, racjonalność), migracje oraz heterogeniczność kulturowa. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. „Rethinking Transformation: an anthropological perspective on post-socialism” (2001), „Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności” (2004), „Etnologia polska: historie i powinowactwa” (2012) oraz „Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu” (2018). Tłumacz prac m.in. Michaela Herzfelda i Edmunda Leacha.