prof. MICHEL WIEVIORKA
NOWE WYZWANIA DLA DEMOKRACJI

30 sierpnia 2015
ECS, audytorium

 
Michel Wieviorka jest francuskim socjologiem, profesorem i dyrektorem Centrum Analiz Socjologicznych przy paryskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych. W pracy zajmuje go dziedzictwo Solidarności i rozwój demokracji, a także terroryzm i różnice kulturowe w wielonarodowych społeczeństwach. Ma na swoim koncie autorstwo i współautorstwo kilku istotnych prac traktujących o Polsce i Solidarności. W wielu swoich tekstach z lat 80. odwoływał się do Solidarności jako przykładu wielkiego, antytotalitarnego ruchu społecznego. Ciesząc się ogromnym autorytetem wśród francuskich elit intelektualnych, kreował bardzo pozytywny obraz Solidarności i Polski oraz współuczestniczył w inicjowaniu akcji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Laureat Medalu Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności, przyznanego za wspieranie polskiej opozycji antykomunistycznej.
PRZECZYTAJ TEŻ
Prof. Michel Wieviorka: Potrzebne są szybkie zmiany, by zatrzymać schyłek Europy, Polska The Times, 6 marca 2016 

GALERIA
fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS