12.09.2016

NIEPOKORNI | warsztaty, film, debata

Różne strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, wspólny wkład w powstanie i rozwój Solidarności – w przeddzień 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników będziemy rozmawiać z liderami przedsierpniowej opozycji o roli i znaczeniu KOR oraz pozostałych środowisk antykomunistycznych w przemianach demokratycznych w Polsce. Wspomnimy również opozycjonistów, którzy uczestniczyli w pamiętnym strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.

ZAPRASZAMY /
NIEPOKORNI | warsztaty filmowe
ECS, mediateka | 12–16/09/2016 → WIĘCEJ
NIEPOKORNI | film
ECS, audytorium | 15/09/2016 → WIĘCEJ
JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W POLSCE? | SPOTKANIE W 40 ROCZNICĘ POWOŁANIA KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
ECS, audytorium | 22/09/2016 → WIĘCEJ
NARODZINY OPOZYCJI | spacer subiektywny z Bogdanem Borusewiczem
ECS, wystawa stała | 24/09/2016 → WIĘCEJ