15.04.2018

NIE O TAKĄ POLSKĘ WALCZYŁA SOLIDARNOŚĆ!


Bezczelną manipulacją historią Polski jest, gdy ONR odwołuje się do rewolucji Solidarności na terenie historycznej Stoczni Gdańskiej! Wczoraj (14.04.2018) w Gdańsku neofaszyści żądali „Polski dla Polaków” i narodu „homogenicznie etnicznego”, to klasyka międzynarodówki faszystowskiej i hasła antysemickiej propagandy komunistycznej z marca 1968 roku. Solidarność Sierpnia ’80 walczyła z nacjonalistyczną ideologią, brunatną i czerwoną, w tym z dziedzictwem ONR. „Chcemy (...) pozostać wierni tradycji Rzeczypospolitej wielu narodów” – to słowa uchwały pierwszego zjazdu NSZZ „Solidarność” z 7 października 1981 roku, dokumentu odnoszącego się do spraw mniejszości narodowych, a jednocześnie zasadniczo negującego endecką wizję homogenicznie etnicznej Polski. „Związek nasz sprzeciwia się wszelkim podziałom narodowościowym i walczyć będzie o zagwarantowanie pełni praw obywatelskich wszystkim Polakom, niezależnie od ich przynależności narodowej lub pochodzenia” – czytamy dalej w uchwale.

Polska otwarta, Polska wielokulturowa, Polska tolerancyjna wobec różnych wyznań to nie tylko hasła rewolucji Solidarności, ale także nasz dzisiejszy ideał.

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności


przeczytaj | → Uchwała I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w zjazdowym biuletynie GŁOS WOLNY / egzemplarz ze zbiorów ECS