Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981–1989
Jarosław Wąsowicz SDB

Autor opisuje funkcjonowanie gdańskich młodzieżowych grup opozycyjnych oraz ich ogromne znaczenie dla ruchu politycznego, który narodził się w tym mieście w sierpniu 1980 roku. Grupy te wzbogacały charakter ruchu solidarnościowego oraz były szkołą obywatelskiej i politycznej aktywności dla pokolenia, które w warunkach pełnej suwerenności demokracji włączyło się do współrządzenia, organizując ważne dziedziny życia politycznego kraju.
Gdańsk 2012, 658 stron
ISBN: 978-83-62853-05-2
e-ISBN: 978-83-62853-18-2
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_mobi | PL_epub

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj