18.05.2020

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ | Klub Myśli Obywatelskiej

termin | 18 maja 2020, poniedziałek, godz. 12
transmisja online | fb.com/ecsgdansk, gdansk.pl


goście
dr WOJCIECH WIEWIÓROWSKI | prawnik, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Bruksela
dr EDYTA BIELAK-JOMAA | prawniczka, do niedawna generalna inspektor ochrony danych osobowych, a potem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
KLAUDIA SKELNIK | wiceprezes spółki Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (manager kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
moderator | dr JAKUB KUFEL, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. JANUSZ RACHOŃ, autor poniższego wprowadzenia.


Ochrona danych osobowych i cyberprzestępczość

W ostatnich tygodniach do Internetu wyciekły dane tysięcy sędziów i prokuratorów, które miała w swoich zasobach Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a w ostatnich dniach wyciekły dane osobowe ok. 5 tys. osób, studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Samorządy broniły naszych danych przed bezprawnych, ich zdaniem, żądaniem przekazania ich Poczcie Polskiej na użytek wyborów prezydenckich ogłoszonych na 10 maja. Na ile gromadzenie i przechowywanie danych osobowych jest dla obywatela bezpieczne? I gdzie w sieci czai się przestępca?

Żyjemy w dobie niezwykłego postępu technologicznego w tym upowszechnienia Internetu. Internet spowodował przeniesienie wielu form życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Bardzo wiele zakupów dokonujemy w sieci. Administracja państwowa oferuje elektroniczny dostęp do urzędów i stale powiększa zakres usług świadczonych online. Niezmiernie często jesteśmy proszeni o podanie swoich danych osobowych. Bardzo często podajemy. Co się z nimi dzieje?

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych RODO (ang. GDPR General Data Protection Regulation). Reguluje ono ochroną osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Po implementacji tego rozporządzenia do naszego porządku prawnego pojawiło się u nas bardzo wiele narzekań i dowcipów na temat RODO. Czy słusznie?

Niesłusznie. Internet to teren działania cyberprzestępców. Powszechnie uważa się, że są oni zagrożeniem dla banków, dużych przedsiębiorstw. Nic bardziej mylnego, cyberprzestępczość ma różne oblicza. Wiele przestępstw dokonywanych w sieci jest wymierzonych również w zwykłych obywateli, jak próby zdobycia wrażliwych (poufnych) danych, szpiegowanie, nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego lub chipa karty płatniczej. Gdzie się kończy w tej materii prawo a zaczyna bezprawie?

Kontynuując nasze debaty z cyklu OBYWATEL W INTERNECIE będziemy tym razem rozmawiać na temat OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CYBERPRZESTĘPCZOŚCI.

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń