15.08.2020

ODSZEDŁ HENRYK WUJEC (1940–2020)

Odszedł Henryk Wujec (1940–2020). Niepowetowana strata. Był fizykiem, działaczem opozycji antykomunistycznej, legendą Solidarności, posłem, wiceministrem rolnictwa, doradcą prezydenta RP ds. społecznych. Internowany i więziony za przekonania. Człowiek szlachetny i prawy, aktywista z krwi i kości. Dla ECS pozostanie wiernym i szczerym przyjacielem. Często nas odwiedzał wraz z żoną i nie szczędził dobrych słów. Chętnie oprowadzał zwiedzających po naszej wystawie stałej. Wyglądaliśmy go na ŚWIĘCIE WOLNOŚCI I DEMOKRACJI. Zapowiadał się, gdy świętowaliśmy w ubiegłym roku rocznicę wyborów 4 czerwca. „Czujecie ten powiew wolności na tych spotkaniach, tu w Gdańsku? Gdyby on teraz się rozprzestrzenił dalej. Przyjedziemy tu na kolejne święto…”. Żal, wielki żal. Droga pani Ludwiko, ślemy dobre myśli.