28.04.2019

ODSZEDŁ PROF. KAROL MODZELEWSKI

Ogromna strata. Odszedł prof. Karol Modzelewski (1937–2019), wybitny historyk, jeden z liderów opozycji w czasach PRL, więzień polityczny. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku wszedł do Drużyny Lecha i zdobył mandat senatora w wyborach czerwcowych. Ceniony i honorowany m.in. Orderem Orła Białego, Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrodą Literacką „Nike”. Nie raz mieliśmy przywilej gościć prof. Karola Modzelewskiego w ECS. Miał być też z nami w Gdańsku 4 czerwca i wygłosić przemówienie o sukcesie wyborczym 1989 roku… Świadectwo Jego życia dajemy na wystawie stałej ECS. Cześć Jego pamięci!

Plakat wyborczy z czerwca 1989 roku / Zbiory ECS