Nasza oferta uzupełnia program nauczania, bowiem misją ECS jest upowszechnianie wiedzy o ruchu Solidarność, pokojowej rewolucji, która zmieniła oblicze całej Europy Środkowej i Wschodniej, jak i firmowanie świadomych i dojrzałych postaw obywatelskich. Wierzymy, że z doświadczenia Sierpnia ’80 możemy również dziś czerpać energię społeczną.