Osoba i samorząd. W 100-lecie urodzin Jana Pawła II | konferencja naukowa

Konferencja zakończona
 
termin | 19 października 2020
transmisja online na żywo | fb.com/Centrum.Mysli.Jana.Pawla.II, fb.com/ecsgdansk oraz youtube.com/ecsgdaplJak pogodzić dobro jednostki z interesem wspólnoty
Samorząd – jaki kierunek i perspektywa dla osoby


12.00–12.40 | Sesja otwierająca
/ Między prawami jednostki a wspólnoty
Powitanie (online)
David Gregosz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera
Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska
Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy (online)
prowadzenie: dr Przemysław Ruchlewski

13.00–15.00 | Panel 1
/ Od osoby do samorządu
1. o. prof. Andrzej Szostek, Solidarność i sprzeciw w ujęciu kard. Karola Wojtyły
2. prof. Aniela Dylus, Nieodrobiona lekcja, czyli etyka społeczna w Polsce w okresie przełomu a nauczanie Jana Pawła II
3. Olgierd Geblewicz, Jan Paweł II i jego katecheza dla Polski. Czego nie słyszeliśmy i czego nie nauczyliśmy się po papieskich pielgrzymkach do Polski?
4. prof. Cezary Kościelniak, W kręgu kultury gestu. Jan Paweł II i odbudowa relacji w sferze publicznej
/ Dyskusja
prowadzenie: ks. Kazimierz Sowa

15.20–16.50 | Panel 2
/ Od samorządu do osoby
1. dr Jan Olbrycht, Samorządy w Europie – kierunek i perspektywa dla osoby
2. dr Przemysław Ruchlewski, Refleksja o Janie Pawle II i ruchu NSZZ „Solidarność”
3. Wojciech Onyszkiewicz, Tożsamość sprawcza – czego nie można zrobić bez odpowiedzialnej jednostki
/ Dyskusja
prowadzenie: dr hab. Dominika Żukowska‑Gardzińska, prof. UKSW

16.50–17.00 | Zakończenie konferencji
Basil Kerski, dyrektor ECS i Michał Senk, dyrektor CMJP2