19.10.2020

OSOBA I SAMORZĄD. W 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II | konferencja naukowa

termin | 19 października 2020, poniedziałek, godz. 12–17
miejsce | online
transmisja | fb.com/Centrum.Mysli.Jana.Pawla.II, fb.com/ecsgdansk oraz youtube.com/ecsgdapl
 

Czy idea samorządności może pomóc realizować się jednostkom tworzącym wspólnotę? A może interes wspólnoty zawsze stoi w sprzeczności z interesem jednostki?
W 100-lecie urodzin Jana Pawła II warto przyjrzeć się bliżej relacji między osobą i samorządem. Czy zaproponowana przez Karola Wojtyłę filozoficzna i antropologiczna koncepcja osoby jest obecna w dyskursie politycznym i w procesach reform samorządowych państwa? Czy nauczanie Jana Pawła II miało wpływ na kształtowanie modelu samorządu w Polsce? Czy samorządy są w stanie stwarzać warunki dla kształtowania osoby – w myśl Karola Wojtyły, że uczestnictwo we wspólnocie, działanie wspólnie z innymi, nie tylko pozwala tworzyć coś razem, ale przede wszystkim pozwala się owej osobie spełnić.

Szczegółowy program → tutaj.

Konferencję rozpocznie sesja otwierająca z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (online).
Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się zarówno naukowcy akademiccy zajmujący się filozofią, etyką, politologią, socjologią czy teologią, jak i politycy, działacze samorządowi i społeczni:
o. prof. Andrzej Szostek – filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004
prof. Aniela Dylus – politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego
dr Jan Olbrycht – socjolog, nauczyciel akademicki, polityk, europarlamentarzysta, działacz społeczny
prof. Cezary Kościelniak – filozof, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
ks. Kazimierz Sowa – dziennikarz, publicysta, dyrektor telewizji Religia.tv w latach 2007–2015
dr Przemysław Ruchlewski – wykładowca, badacz historii ruchu Solidarność, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Wojciech Onyszkiewicz – historyk, działacz harcerski, opozycjonista, członek KOR
prof. Dominika Żukowska-Gardzińska – teolog kultury, kierownik Instytutu Badan Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Konrada Adenauera, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Europejskie Centrum Solidarności.