03.07.2020

OŚWIADCZENIE BASILA KERSKIEGO ws. tablic

Tablice 21 postulatów z sierpnia 1980 roku są jednym z głównych eksponatów na wystawie stałej ECS. Otwierają one symbolicznie opowieść o wielkiej rewolucji Solidarności. Ruch społeczny Solidarności, oddany ideałowi walki bez przemocy i łączeniu ludzi różnych światopoglądów, otworzył Polsce drogę do wolności i drugiej niepodległości. Solidarność zmieniła Polskę i Europę. Jej uniwersalny język zachwycił miliony ludzi na całym świecie. Marzenie o solidarnym świecie stało się realne. Pokojowy upadek komunizmu w Europie Środkowej był wielkim politycznym sukcesem Polaków.

Od sześciu lat ECS dokumentuje na swojej ekspozycji stałej ten piękny rozdział polskiej i europejskiej historii oraz zachęca do myślenia o dzisiejszym znaczeniu idei solidarności. Dumni jesteśmy z międzynarodowego uznania dla ECS, ponieważ jest ono uznaniem dla całego polskiego muzealnictwa, dla polskich instytucji kultury. Cieszą nas szczególnie pozytywne głosy młodych ludzi oraz tych gości, którzy dostrzegają, że pokazujemy na wystawie pluralizm Solidarności, bogactwo różnych tradycji politycznych, które się w niej spotkały.

Świat muzealny podziwia Polaków za powstałe w ostatnich dwóch dekadach ekspozycje, które opowiadają o trudnej historii XX wieku: Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Emigracji czy Muzeum Śląskie. To tylko kilka placówek z bogatej panoramy polskich muzeów narracyjnych.
Na tle sukcesów polskiego muzealnictwa, w tym też ECS, niezrozumiałe są działania, które mają doprowadzić do ograniczenia naszej aktywności: obniżenie dotacji rządowej dla ECS w ubiegłym i w tym roku czy próba wycofania z wystawy stałej Tablic 21 postulatów. Takie inicjatywy nie tylko utrudniają nam rozpowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na świecie. Takie działania zasadniczo nie służą mnożeniu bogactwa polskiej kultury i odbijają się negatywnie na postrzeganiu rewolucji Solidarności.

Zamiast cieszyć się różnorodnością pierwszej Solidarności w 40 rocznicę jej narodzin, grozi nam wykorzystanie pamięci do walki o władzę. Odbiera się nam obywatelom szansę na prawdziwe święto, podczas którego możemy się skupić na tym, co Polaków łączy, a nie dzieli. Po tragediach XX wieku zasłużyliśmy na politykę porozumienia, a nie dzielenia narodu!

Codziennie pokazujemy w ECS gościom z Polski i ze świata oryginalne tablice postulatów na najwyższym poziomie ekspozycyjnym, szanując wysokie standardy konserwatorskie. Mogą je podziwiać w pięknej przestrzeni publicznej, która jest jednym wielkim hołdem wobec pracy stoczniowców. Nie widzę powodów, aby w 40 rocznicę Porozumień Sierpniowych tablice zniknęły z najważniejszej wystawy o Solidarności.

Nie mogę pozwolić na dekompozycję wystawy stałej ECS, ponieważ nie sposób dać pozwolenie na działania przeciwko misji statutowej ECS. Zobowiązany jestem do ochrony instytucji i jej misji publicznej, która jest zapisem woli wszystkich jej założycieli.

Wolą autorów tablic jest zaś, aby w 40 rocznicę Porozumienia Gdańskiego oryginalne tablice były nadal eksponowane w ECS.

Zachęcam do zwiedzania naszej wystawy stałej. Zobaczcie Państwo, jak Polacy walczyli o pluralizm i demokrację. Poznajcie postulaty oraz piękno tablic, na których zostały utrwalone.

Wspierajcie ECS, wspierajcie misję ECS, realizujmy wspólnie ideały Solidarności w XXI wieku.

Zapraszam do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku!

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności