Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 19801989
Małgorzata Michalewska-Pawlak

Autorka komentuje główne idee charakteryzujące pojęcie obywatelskości z perspektywy politologii. Znajduje odpowiedzi na pytania o treść i ewolucję obywatelskich postulatów oraz oczekiwań wobec komunistycznych władz, a także o zakres, cele i formy aktywności obywatelskiej polskiej opozycji z lat 1980–1989, zmierzającej do realizacji programu obywatelskiego.
Gdańsk 2010, 336 stron
ISBN: 978-83-930472-9-1
e-ISBN: 978-83-62853-25-0
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_mobi | PL_epub | PL_pdf

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj