Opozycja w NRD i w PRL – wzajemne relacje i oceny
Piotr Zariczny

Autor opisuje kontakty między polskimi i niemieckimi opozycjonistami. O ile Polska była dla Niemców bardzo ważnym partnerem w działaniach zmierzających do obalenia reżimu komunistycznego, o tyle dla polskiej opozycji kontakty te nie wyróżniały się spośród innych, co nie znaczy, że były całkowicie bagatelizowane. Przyczyniły się one do upadku muru berlińskiego w 1989 roku, kilkanaście lat wcześniej tworząc podwaliny ruchu opozycyjnego w NRD.
Gdańsk 2013, 230 stron
koedycja z Fundacją Konrada Adenauera
ISBN: 978-83-62853-07-6
e-ISBN: 978-83-62853-42-7
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj