Konferencja zakończona | materiał archiwalny poniżej

Europejskie Centrum Solidarności

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

PAPIESKIE PIELGRZYMKI W PRL

12–13 czerwca 2017
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

 
Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w 1978 roku miał kluczowe znaczenie dla przemian demokratycznych w Polsce. Zapraszamy do refleksji, podsumowań oraz podjęcia nowych badań nad historią i znaczeniem papieskich pielgrzymek dla zmian polityczno-społecznych dekady lat 80.

Już pierwsza wizyta papieża Jan Pawła II w Ojczyźnie w 1979 roku przyczyniła się do wzmocnienia tożsamości narodowej, odbudowania poczucia wspólnoty, umocniła wiarę i przyniosła nadzieję. W konsekwencji, dała fundament przemian, do których doszło w kolejnych latach. Drugi raz Jan Paweł II przyjechał do Polski w 1983 roku, w trudnym czasie trwania stanu wojennego. Osiem dni pobytu w Polsce – jak pisze George Weigel, biograf Jana Pawła II – „wzmocniło opór Kościoła, jasno pokazało, że nie będzie układu ponad Solidarnością”. Pielgrzymka podtrzymała ducha, dała nadzieję na lepsze jutro. Trzecia wizyta papieża w Polsce, która odbyła się w 1987 roku, stała się okazją do manifestacji obecności Solidarności i dała fundament transformacji ustrojowej. Dla pomorskiej społeczności nabrała szczególnego znaczenia, bowiem papież odwiedził wówczas Trójmiasto. Warto przypomnieć jego słowa wypowiedziane 11 czerwca w Gdyni do ludzi morza: „Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego”.

→ MATERIAŁY POKONFERENCYJNE   

Papieskie pielgrzymki w PRL
pod redakcją Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla i Przemysława Ruchlewskiego

→ więcej


PROGRAM | pełna wersja .pdf

12 czerwca 2017 / poniedziałek

POWITANIE GOŚCI I PRELEGENTÓW 
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 9.00
Basil Kerski / dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
 
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 9.15
prof. Wojciech Polak / UMK/ECS: Trzy pierwsze pielgrzymki papieskie do Polski i ich wymiar religijny, społeczny i polityczny
 
PANEL 1 | I PIELGRZYMKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY / 1979
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Konrad Knoch
/ 10.00–11.30 / wystąpienia indywidualne
 
PANEL 2 | II PIELGRZYMKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY / 1983
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Jakub Kufel
/ 13.45–15.00 / wystąpienia indywidualne
 
PANEL 3 | III PIELGRZYMKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY / 1987
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Przemysław Ruchlewski
/ 15.30–16.45 / wystąpienia indywidualne

13 czerwca 2017 / wtorek

PANEL 4 | SPOTKANIA JANA PAWŁA II Z PIELGRZYMAMI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Grzegorz Piotrowski
/ 09.00–10.30 / wystąpienia indywidualne

PANEL 5 | PIELGRZYMKI W MATERIAŁACH ARCHIWALNYCH
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: Natalia Marcinowska
/ 11.00–12.45 / wystąpienia indywidualne

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 13.00

KOMITET NAUKOWY
Prof. Wojciech Polak – przewodniczący / prof. Mirosław Golon / ks. dr Jarosław Wąsowicz /
ks. dr Michał Damazyn / dr Sylwia Galij-Skarbińska / dr Konrad Knoch / dr Przemysław Ruchlewski

KOMITET ORGANIZACYJNY  
dr Jakub Kufel / dr Przemysław Ruchlewski / dr Konrad Knoch

ORGANIZATOR 
Europejskie Centrum Solidarności

INFORMACJE
dr Przemysław Ruchlewski, tel.: 517 755 430
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl