03.06.2020

POLSKA PO 1989 ROKU | Forum ECS

POLSKA PO 1989 ROKU
W STRONĘ DEMOKRACJI SKONSOLIDOWANEJ

3/06/2020, środa, godz. 18.00

/ debata online z ogrodu zimowego ECSRocznica wyborów czerwcowych w okresie ograniczeń swobód obywatelskich wynikających z pandemii, skłania do refleksji nad kondycją polskiej demokracji. Czy proces transformacji systemowej, uchwalenie konstytucji i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej skonsolidowały nasz ustrój na tyle, że nie powinniśmy się obawiać powrotu do autorytaryzmu? W jaki sposób zmienia się umowa społeczna w czasie zagrożeń dla bezpieczeństwa? Zapraszamy do rozmowy o drodze, jaką musiała przejść Polska w procesie transformacji i o współczesnych zagrożeniach.

goście
prof. Antoni Dudek | politolog i historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Jakub Kufel | politolog i historyk, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Anna Materska-Sosnowska | politolożka, Uniwersytet Warszawski

prowadzenie | dr Przemysław Ruchlewski, politolog i historyk, zastępca dyrektora ECS ds. naukowych