28.01.2021

POROZMAWIAJMY! | spotkanie (pl, ru, eng)

[PL]
POROZMAWIAJMY!


Uczysz się polskiego i chcesz porozmawiać o bieżących wydarzeniach i kulturze? Przyjdź na otwarte spotkania dyskusyjne. Poznaj innych mieszkańców i mieszkanki Gdańska. 


termin | styczeń – marzec 2021
spotkanie | 28 stycznia, godz. 18.30–20.00
częstotliwość | w każdy czwartek
udział | bezpłatny
język | polski + wsparcie językowe
miejsce | online, program zoom -> https://zoom.us/j/91726365605

kontakt
/ mail: m.stuedemann@ecs.gda.pl
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74
/ Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk

EN
LET’S TALK!

meetings

You are learning Polish and would like to talk about current events and culture? Come to the open discussion meetings. Get to know the other residents of Gdańsk.

date | January - March 2021
our first meeting | 28 January, 18.30–20.00
how often | every Thursday
participation | free of charge
language | Polish + language support
venue | online, zoom -> https://zoom.us/j/91726365605

contact
/ e-mail: m.stuedemann@ecs.gda.pl
/ Magdalena Stuedemann, Tel. +48 58 772 40 74
/ European Solidarity Centre, pl. Solidarności 1, Gdańsk

RU
ДАВАЙТЕ ПООБЩАЕМСЯ!
встречи

Вы изучаете польский и хотите поговорить о текущих событиях и культуре? Приходите на открытые дискуссионные встречи. Познакомьтесь с другими жителями и жительницами Гданьска.

время проведения | январь - марш 2021
первая встреча | 28 января, 18.30 – 20.00
частота | каждый четверг
участие | бесплатно
язык | польский + языковая поддержка
место встречи | онлайн, платформа zoom https://zoom.us/j/91726365605

контакт
/ mail: m.stuedemann@ecs.gda.pl
/ Магдалена Стуедеманн, тел. +48 58 772 40 74
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk [Европейский центр солидарности, Площадь Солидарности 1, Гданьск]