DEBATA „PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDÓW”

termin | 31 sierpnia, sobota, godz. 15.00
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Czy burmistrzowie powinni rządzić światem? – pytamy, parafrazując tytuł książki „Gdyby burmistrzowie rządzili światem” Benjamina Barbera, amerykańskiego filozofa politycznego i politologa.
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej debacie na temat statusu samorządów w polityce krajowej i globalnej. W programie m.in. prezentacja 21 postulatów samorządowców na rzecz wzmocnienia roli samorządu, adresowanych do polskiego rządu, rozpoznanie roli, jaką przypisuje się samorządom w Polsce po 1989 roku, omówienie roli samorządów w polityce krajowej i globalnej, a także roli miast i samorządów lokalnych w tworzeniu polityki solidarności społecznej, tolerancji i równości oraz wkładu w budowanie podstaw międzynarodowego zrozumienia.
Prowadzenie: Magda Jachim i Marek Niziołek.

Organizatorem jest Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot