11.12.2019

Patrycja Medowska z ECS laureatką Gdańskiej Nagrody Równości

Trzy kobiety zostały laureatkami przyznanej po raz trzeci Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Cieszymy się tym bardziej, że jedna z osób jest nam szczególnie bliska! 

Elżbieta Rutkowska – zaangażowana w działania równościowe prowadzone na terenie Gdańska. Dzięki niej zacieśniła się współpraca Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, która obecnie zrzesza 14 organizacji i inicjatyw, mających na celu działania na rzecz szeroko rozumianej równości, w tym równości praw kobiet

Elisabeta Mîndra Căldărar – otrzymała nagrodę za odwagę, bohaterstwo, pracę na rzecz człowieka i praw dziecka. Jest gdańszczanką, kobietą ze społeczności romskiej, imigrantką z Rumunii, na co dzień żyjącą w osadzie w Gdańsku Osowej

Patrycja Medowska – zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności i szefowa Wydziału Kultury Obywatelskiej, zaangażowana m.in. w powstanie Programu Praktyki Obywatelskiej dla Imigrantów i Imigrantek, inicjatorka programu Solidarność Codziennie, przestrzeni, gdzie realizowane mogą być wszystkie ważne i równościowe pomysły gdańskich społeczników

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, która kieruje pracami kapituły nagrody, uhonorowała także zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza medalem m.in. za „budowanie miasta otwartego”.

(za: gdansk.pl)

fot. Dominik Paszliński / gdansk.pl